Elevhälsa

Elevhälsan hos oss

Specialpedagog

Vår specialpedagog heter Ulrika Norberg.

Om ni vill nå henne är mailadressen: ulrika.norberg@friskolanmetis.se

Skolsocionom

Vår skolsocionom heter Linnea Lundholm.

Om ni vill nå henne är mailadressen: linnea.lundholm@friskolanmetis.se

Elevhälsoteamet

Vi har ett elevhälsoteam som jobbar förebyggande och utredande med elever som har behov av särskilt stöd.

Olycksfallsförsäkring

Metis och Athena omfattas av den olycksfallsförsäkring som Skara kommun tecknat med Gjensidige.

Barn i förskola, familjedaghem, öppen förskola samt elever i grund- och gymnasieskola är olycksfallsförsäkrade dygnet runt genom försäkringsbolaget Gjensidige.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Skadeanmälan görs direkt till vårt försäkringsbolag.

Gjensidige Försäkring
Box 3031
103 61 Stockholm

Telefon: 0771-32 63 27
E-post: personskador@gjensidige.se

Fullständig information om olycksfallsförsäkringen finns att läsa i försäkringsbeskedet. Denna finns att tillgå på skolan eller ladda ner här.

Det är alltid du som vårdnadshavare som gör anmälan till försäkringsbolaget.

 

Du som förälder väljer själv om du vill utöka försäkringen för att få ett bättre skydd.