Historia

Historien om Metis

Friskolan Metis historia startade flera år tillbaka i tiden. Vi var fyra pedagoger, Dan Jakobsson, Inger Ullmarker, Karin van Stam Helle och Ing-Marie Frejinger, som hade något gemensamt, nämligen en dröm om att tillsammans kunna förverkliga våra pedagogiska idéer och tankar inom grundskolan. Våra vägar korsades vid åtskilliga tillfällen inom Skara kommun, och det blev bara mer och mer tydligt för oss, att det var vår gemensamma syn på kunskap, elever och lärande som förenade oss. Alla var vi övertygade om att en liten skola med små elevgrupper ger bra förutsättningar för lärande i en trygg miljö. Vi ville skapa en skola i centrum där alla skulle bli bemötta med respekt och där alla skulle få arbeta i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Vår inställning var och är att alla kan lära sig om de får tillgång till rätt verktyg. Med våra gemensamma lärarkompetenser, representerar vi grundskolan 6-16 år på ett bra sätt. Efter flera års drömmande var det dags att förverkliga våra idéer och vi träffades på biblioteket, i en arbetsgrupp, för första gången julen 2000. Alla var vi överens om att vi tillsammans skulle börja jobba för en start av friskola i Skara hösten 2002. Vi tog kontakt med Barn- och Utbildningskontoret, meddelade våra planer och började direkt ett bra samarbete.

Gemensamma värderingar – gemensam strävan

Det krävdes många timmars diskussioner och arbete för att få klart underlaget till en ansökan till Skolverket under våren 2001. Vilken bolagsform skulle vi starta i? Bara detta var en stor fråga för oss. Vi diskuterade oss fram till hur vår pedagogiska profil skulle se ut, enades på papper om en gemensam elevsyn, kunskapssyn, pedagogisk inriktning, organisation mm. Inte minst krävdes utarbetade idéer kring lokalfrågan, och det visade sig vara den svåraste nöten att knäcka. Lärocentrum i Skara ek. för., vårt nya bolag, bildades och i april var vi färdiga med vår ansökan, en skola med en allmän profil med max 150 elever i åldrarna 6-16 år, och nu var det bara att hålla tummarna. Besked skulle komma kring jul 2001. Lokalfrågan var fortfarande olöst.

Klartecken uppifrån

Tidigare än planerat kom det klartecken från Skolverket om start hösten 2002. Härligt! Vilken julklapp! Under jullovet skrev vi och delade ut informationsbroschyrer till alla familjer i kommunen med barn i grundskolan, där vi informerade om vår kommande verksamhet samt hälsade alla välkomna till våra första informationsmöten i januari. Det kom mycket folk som var nyfikna och intresserade, och det blev naturligtvis många frågor och funderingar, inte minst om lokaler, kring vår blivande skola som nu hade fått namnet Metis.

Arbetet fortskrider

Kön på barn som ville börja hos oss växte snabbt, och däri låg det inga problem. Nu var det lokalfrågan som var i fokus. Tiden gick fort och vi arbetade mot klockan hela tiden. Vårt första alternativ på lokal, Tingshuset i Skara, var inte aktuellt längre och nu gällde det att se andra möjligheter. Vi hade god hjälp av Tekniska kontoret och stadsarkitekt Östen Andersson och efter många turer framstod Katarinaskolan som ett bra alternativ. Nödvändig ombyggnation skedde i vår regi under sommaren och i augusti, lagom till skolstart, var det mesta klart. Första skolveckan bedrev vi undervisning utomhus och vädrets makter var helt på vår sida. Andra veckan stod möblerna på plats och undervisningen i lokalerna kunde starta.

Äntligen

När det ringde in till vårt första läsår för våra 85 elever, var det inte utan att det fälldes en del glädjetårar. Vi hade nått vårt mål och hade dessutom förmånen att få börja arbeta tillsammans med kompetenta pedagoger som delade vår pedagogiska grundsyn. Ingen gammal skolkultur satt i väggarna, utan bara entusiasm och arbetsglädje. Ett bra utgångsläge för en ny skola.

I oktober 2002 invigdes Metis av Kjell Hedwall från Skolverkets regionkontor i Skövde. Vi tackade alla som stöttat oss i med- och motgång under startperioden.