Fritidsverksamhet

Fritidsverksamhet

Fritidshemmet på Metis kan erbjuda en mängd olika aktiviteter. Viktigast är den fria leken och vi försöker möta barnens egna önskemål så långt det går. Bland annat finns möjlighet till spel, rita och måla, pyssla, snickra, sy, pärla, leka i dockvrån, spela fotboll eller basket. Ibland tittar vi på film.

ÖPPETTIDER: 

Från 6.30 till 17.00 varje dag, finns personal på fritids.

TELEFONNUMMER: 0511-132 40 

(samma som skolan, bärbar telefon)

Vi har delat på öppningar och stängning fredagar, inom personalgruppen, vilket betyder att det är olika personer där, men det är ju alltid ett känt ansikte för barnen. I huvudsak är det Martina som ansvarar för verksamheten.

FRITIDS PÅ LOVDAGAR

Fritids har öppet, om behov finns, även under lovdagar. Vi är tacksamma för att ni lämnar in era lovtider i god tid för att vi ska kunna planera verksamheten på bästa sätt. Detta lämnas in via en blankett som eleverna får med sig hem i god tid innan kommande ledighet.

Vi beställer också mat utifrån anmälda barn.

På sommaren stänger fritids under fyra veckor i juli (vecka 28, 29, 30, 31). Om behov av omsorg ändå uppstår under någon av dessa veckor, kontakta rektor. Under loven samarbetar fritids och förskolan Athena och samordnar barn, personal och lokaler.