Elevhälsa

Elevhälsan hos oss

Elevhälsoteamet

Vi har ett elevhälsoteam som jobbar förebyggande och utredande med elever som har behov av särskilt stöd.

Specialpedagog

Vår specialpedagog heter Ulrika Norberg.

Om ni vill nå henne är mailadressen: ulrika.norberg@friskolanmetis.se

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Jessica Svantesson.

Om ni vill nå henne är mailadressen: jessica.svantesson@friskolanmetis.se

Kurator

Vår kurator heter Martin Reivall.

Om ni vill nå honom är mailadressen: martin.reivall@friskolanmetis.se

Skolpsykolog

Vår skolpsykolog heter Ida Lindblad.

 

Olycksfallsförsäkring

Metis och Athena omfattas av den olycksfallsförsäkring som Skara kommun tecknat med Gjensidige.

Barn i förskola, familjedaghem, öppen förskola samt elever i grund- och gymnasieskola är olycksfallsförsäkrade dygnet runt genom försäkringsbolaget Gjensidige.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Skadeanmälan görs direkt till vårt försäkringsbolag.

Gjensidige Försäkring
Box 3031
103 61 Stockholm

Telefon: 0771-32 63 27
E-post: personskador@gjensidige.se

Fullständig information om olycksfallsförsäkringen finns att läsa i försäkringsbeskedet. Denna finns att tillgå på skolan eller ladda ner här.

Det är alltid du som vårdnadshavare som gör anmälan till försäkringsbolaget.

 

Du som förälder väljer själv om du vill utöka försäkringen för att få ett bättre skydd.