Metis, grundskolan F-9

Metis, grundskolan F-9

Undervisning

I årskurs F-6 har vi max 18 elever per klass. I årskurserna 7-9 har vi upp till 36 elever i varje årskurs, där undervisningsgrupperna aldrig är större än 18 elever. Detta ger möjlighet till individualisering och olika gruppindelningar. Engagemanget hos våra pedagoger är också vårt ledmotiv. Varje mentor i åk 7-9 har ca 12 elever som sitt speciella ansvar för utvecklingssamtal och kontakter med vårdnadshavare.


Tema/Projekt

På Metis har vi ett tematiskt arbetssätt, i årskurs 7-9 kallar vi våra temaperioder för projekt.  Varje läsår omfattar två projektperioder och eleverna arbetar åldersblandat. Projektet är NO- och/eller SO-baserat och ger eleverna möjlighet att skaffa sig fördjupade kunskaper inom många samhälls- och naturorienterade områden. Våra teman och projekt hjälper eleverna att se samband och de får möjlighet att utveckla sina olika förmågor, eftersom arbetssätt och redovisningsformer varierar. Redovisningarna sker kvällstid så att eleverna kan visa det de har lärt sig för sina anhöriga.


Gemenskap

Trygghet är ledordet i vårt arbete. Vi lägger mycket fokus på gemenskap och på att eleverna ska fungera i samspel över åldersgrupperna. Under läsåret har vi ett flertal tillfällen där detta kommer i extra fokus.

Lägerskolan i augusti/september inleder läsårets gemenskapsarbete. Eleverna i åk F-6 har sin lägerskola på Flämslätt och är borta en natt. Eleverna i åk 7-9 är borta i tre dagar, och eleverna bor ute och lagar mat över eld eller på stormkök. I åldersblandade grupper får de sedan delta i olika gemensamma aktiviteter.

Inför Lucia tränar samtliga elever på skolan tillsammans för ett stort Luciafirande. Vår Luciaföreställning, som sedan visas för föräldrar och släktingar är mycket uppskattat.

Förintelsens minnesdag den 27 januari är ett viktigt datum för oss för då samlas vi och åk 9 delar med sig av sina upplevelser under sin studieresa till Krakow och Auschwitz/Birkenau.

En dag varje läsår har vi Kramdag. Skolans kamratstödjare planerar en dag där vi gör värderingsövningar och fikar tillsammans F-9. I samband med fikat är alla elever ute på skolgården samtidigt och umgås.

Varje dag deltar två skolvärdar från åk 7-9 i servicepersonalens verksamhet som en del av vår Prao. Eleverna i åk 7-9 tränar också samarbete och driver vårt elevcafé under två/tre dagar varje termin.