Sjukanmälan

Sjukanmälan på Athena och Metis

Om en elev är sjuk eller har annan typ av frånvaro måste skolan informeras så snart som möjligt men senast innan första lektionen börjar.

Endast vårdnadshavare kan anmäla sjukfrånvaro.

Förskolan Athena

Sjukfrånvaro meddelas direkt till förskolan på telefon eller via e-post innan ordinarie lämningstid.

Friskolan Metis

Åk F-9: Sjukfrånvaro registreras av vårdnadshavare på Schoolity