Athena, förskolan

Välkommen till förskolan Athena!

Den första mars 2007 startade Förskolan Athena, med Lärocentrum i Skara ek. för. som huvudman. Verksamheten bedrivs på undervåningen i en gammal fin fastighet på S:ta Annagatan i Skara.

På förskolan går det ca 25 barn i åldern 1-6 år. Barnen är uppdelade på två avdelningar efter ålder, Ugglan och Trädet. 

På Athena arbetar 4 pedagoger på heltid.

Vi öppnar 06.30 på morgonen och stänger 17.30.  

A - Athenavision

Alla barns unika utveckling. Vi utgår från varje barns individuella och unika utveckling. Vi observerar barnens utveckling kontinuerligt och dokumenterar detta i vår digitala lärplattform Unikum.

T - Tema

Förskolan och skolan har tre gemensamma teman i tre perioder under läsåret. Innehåll och metoder anpassas till de olika gruppernas mognadsnivåer.

H - Helhetssyn

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan (Lpfö 18) och utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska förskolan främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.

E - Engagemang

Hela verksamheten genomsyras av engagerad personal och engagerade föräldrar

N - Natur och närmiljö

Vi anser att det är mycket viktigt att barnen får rika upplevelser på förskolan, i sin närmiljö och ute i naturen. 

A - Ansvar

Vi arbetar kontinuerligt med att barnen ska bli ansvarsfulla och självständiga individer. De lär sig ta ansvar för sina handlingar mot medmänniskor och sin miljö. 

Bilder från verksamheten

  • Påskfirande på Frejan 2014
  • Lekutställning 2014