Bildpolicy

Bildpolicy för hemsidan

För- och grundskoleverksamheten samt fritidshem producerar informationsmaterial (exempelvis webbsidor och broschyrer) med bilder (foton, filmer) från lek och pedagogiska aktiviteter. Syftet är att spegla det positiva och glädjefyllda som sker i verksamheten.

Personuppgiftslagen (PUL) innebär att vårdnadshavare måste samtycka till publicering för att verksamheten ska kunna använda bild där barnet kan identifieras. Vårdnadshavaren har rätt att när som helst återta samtycket, varvid skolan snarast ska avlägsna materialet.

Verksamheten publicerar inte något som kan vara kränkande för barnet. 

Friskolan Metis och Förskolan Athena har fått samtycke från samtliga vårdnadshavare för att använda bildmaterialet som visas på hemsidan. Kopiering av bilderna för användande i andra officiella sammanhang är inte tillåtet.