Klagomålshantering

Om något inte känns bra

På Friskolan Metis och Förskolan Athena tar vi dina synpunkter på allvar. Vi strävar alltid efter att göra våra verksamheter så bra som möjligt för våra barn och elever. Därför är det självklart att det ständigt arbetas med förbättringar för att utveckla våra verksamheter. Med dina synpunkter ser vi fram emot att arbeta vidare med att öka delaktigheten och vidareutveckla verksamheten. Vi skapar en öppenhet kring både starka sidor och utvecklingsområden! Framförda synpunkter och klagomål sammanställs och används som underlag i samband med verksamhetens kvalitetsredovisning samt vårt systematiska förbättringsarbete. Friskolan Metis och Förskolan Athena vill uppmuntra till att synpunkter eller klagomål på våra verksamheter eller våra medarbetare först tas direkt med den det berör.


Klicka på nedanstående länk för att komma åt blanketten:

Blankett för klagomål på verksamhet,rektor för skola/förskola