Elevdemokrati

Så här jobbar vi med elevdemokrati

På Metis jobbar vi för att eleverna ska känna att de har inflytande på sin skola. En viktig del i detta är de regelbundna klassråden samt skolans övergripande grupper för elevdemokrati: Metisrådet, Skolgårdsrådet, Miljörådet, IKT-rådet och KIS-gruppen. I dessa grupper finns valda elevrepresentanter från alla klasser i åk1-9. De träffas en gång i månaden.

METISRÅDET

Metisrådet är skolans elevråd och verkar för skolans alla elever i frågor som rör eleverna, deras verksamhet och utbildning. Metisrådet beslutar, efter remiss i klasserna, om skolans trivselregler.

Personalrepresentant: Håkan Einarsson

Skolgårdsrådet

Skolgårdsrådet arbetar med att utveckla miljön på vår skolgård så att den blir lustfylld för barn i alla åldrar och estetiskt tilldragande.

Personalrepresentanter: Tobias Nettelblad, Mats Norell och Micael Gustafson

Miljörådet

Miljörådet arbetar med såväl lokala och nationella som globala miljöfrågor. Stommen i arbetet är skolans Grön Flagg-mål.

Personalrepresentanter: Britta Jakobsson van Stam

IKT-rådet

Detta är rådet för informations- och kommunikationsteknologifrågor på skolan. IKT-rådets uppgift är att följa och utveckla elevernas användande av datorer och andra tekniska hjälpmedel. Rådet är ett forum för frågor och synpunkter kring skolans IKT-arbete.

Personalrepresentant: Alexanter Fuentes och Lotta Grönlund Plöen

KIS-gruppen- KIS står för Kamratstödjare i Skolan

KIS-gruppen pratar om hur "kompissituationen" på skolan ser ut och följer upp sådant vi har pratat om tidigare. “Kisarna” ger också klasserna i uppgift att göra olika gruppstärkande övningar.

Personalrepresentanter: Suzanne Melville och Jasmin Gulläng