Elevdemokrati

Så här jobbar vi med elevdemokrati

På Metis jobbar vi för att eleverna ska känna att de har inflytande på sin skola. En viktig del i detta är de regelbundna klassråden samt skolans övergripande grupper för elevdemokrati: Metisrådet, Skolgårdsrådet, Mat- och Miljörådet, Mediarådet och Trivselrådet. I dessa grupper finns valda elevrepresentanter från alla klasser i åk 1-9. De träffas en gång i månaden.

Metisråd

Metisrådet är skolans elevråd och verkar för skolans alla elever i frågor som rör eleverna, deras verksamhet och utbildning. Metisrådet beslutar, efter remiss i klasserna, om skolans trivselregler.

 

Skolgårdsråd

Skolgårdsrådet arbetar med att utveckla miljön på vår skolgård så att den blir lustfylld för barn i alla åldrar och estetiskt tilldragande.

 

Mat- och Miljöråd

Mat- och Miljörådet fokuserar på frågor kring skolmaten samt lokala, nationella och globala miljöfrågor.

 

Mediaråd

Detta är rådet för frågor gällande biblioteken samt informations- och kommunikationsteknologifrågor på skolan. Mediarådets uppgift är att följa och utveckla elevernas användande av datorer och andra tekniska hjälpmedel. Rådet är ett forum för frågor och synpunkter kring skolans IKT-arbete.

 

Trivselråd

Trivselrådet fokuserar på skolans trygghet och trivsel. Rådet initierar gruppstärkande övningar i klasserna och ansvarar för skolans gemensamma trivselaktiviteter.