Styrdokument

Nationella och lokala styrdokument

Friskolan Metis

Nationella styrdokument

På skolverkets hemsida finns alla styrdokument för grundskolan samlade www.skolverket.se

Lokala styrdokument

Nedan finner ni Metis styrdokument. Klicka på respektive rad för att komma åt dokumentet.

Förskolan Athena

Lokala styrdokument

Nedan finner ni Förskolan Athenas styrdokument. Klicka på respektive rad för att komma åt dokumentet. 

  • Plan mot diskriminering och kränkande behandling

  • Verksamhetsplan 21/22