Styrdokument

Nationella och lokala styrdokument

Nationella styrdokument

På skolverkets hemsida finns alla styrdokument för grundskolan och förskolan samlade www.skolverket.se

Friskolan Metis

Lokala styrdokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 23/24

 

Förskolan Athena

Lokala styrdokument

Uppdateras inom kort.