Lärocentrum

Vi finns centralt i kunskapstaden Skara

Skolan är inrymd i gamla gedigna lokaler centralt i kunskapsstaden Skara. Vår skolgård är kantad av gamla skolbyggnader som utgörs av den gamla flickskolan som tidigare även hetat Katarinaskolan.

I Rosa huset finns för närvarande åk 7-9, i Vita huset F-2 och Fritids, i Paviljongen åk 3-6.

Vi har också en idrottshall, Annexet samt ett hus för bild, slöjd och musik, Estetiska huset.