Elevhälsa

Elevhälsan hos oss

Elevhälsoteamet

Vi har ett elevhälsoteam som jobbar förebyggande och utredande med elever som har behov av särskilt stöd.

Specialpedagog

Vår specialpedagog heter Ulrika Norberg.

Om ni vill nå henne är mailadressen: ulrika.norberg@friskolanmetis.se

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Barbro Jonsson.

Om ni vill nå henne är mailadressen: skolskoterska@friskolanmetis.se

Kurator

Vår kurator heter Martin Reivall.

Om ni vill nå honom är mailadressen: martin.reivall@friskolanmetis.se

Skolpsykolog

Vår skolpsykolog heter Ida Lindblad.

 

Olycksfallsförsäkring

Metis och Athena omfattas av den olycksfallsförsäkring som Skara kommun tecknat med Protector Försäkring.

Barn i förskola, familjedaghem, öppen förskola samt elever i grund- och gymnasieskola är olycksfallsförsäkrade dygnet runt genom försäkringsbolaget Protector Försäkring.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

 

Skadeanmälan görs direkt till Protector Försäkring.

Telefon: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Information om olycksfallsförsäkringen finns att läsa i försäkringsbeskedet. Denna finns att ladda ner här.

Det är alltid du som vårdnadshavare som gör anmälan till försäkringsbolaget.


Du som förälder väljer själv om du vill utöka försäkringen för att få ett bättre skydd.