Mångfald

För mångfald mot diskriminering

Vi på Metis är övertygade om att mångfald berikar. Lika övertygade är vi om att botemedlet mot fördomar heter kunskap.

Metis arbetar aktivt för att alla på skolan ska respektera människors lika värde oavsett etnicitet, kön eller sexuell läggning. Vi för kontinuerligt diskussioner för att öka förståelsen för att vi har olika förutsättningar, men att det är viktigt att bemöta varandra med ödmjukhet och respekt.

Metis är med i organisationen Global Friends som varje år tar fram kandidater till World’s Children’s Prize. I samband med omröstningen läser vi om kandidaterna, som alla arbetar för att förbättra barns situation i världen.

KIS (kamratstödjare i skolan) består av representanter från varje klass. De träffas regelbundet för att diskutera hur läget är på skolan. KIS anordnar varje år en "Kramdag" då alla på skolan arbetar extra med värderingsövningar.

Eleverna i årskurs nio erhåller ett resestipendium till Krakow i Polen. Där besöker de förintelselägren Auschwitz och Birkenau samt andra minnesplatser över nazismens offer. Resans syfte är att ge eleverna kunskap om de oerhörda grymheter som skedde under andra världskriget samt att motverka främlingsfientlighet i dagens samhälle.

Den 27 januari, förintelsens minnesdag uppmärksammar vi genom att eleverna  som har varit i Polen presenterar sin resa.