Grön flagg

Grön flagg

Håll Sverige Rents Grön Flagg är både ett verktyg och en certifiering. Över 2 500 skolor och förskolor är anslutna till Grön Flagg i Sverige. Dessa skolor och förskolor utgör Grön Flagg-nätverket – vilket gör det till det största nätverket för skolor och förskolor inom hållbar utveckling i Sverige. 

Friskolan Metis

Handlingsplan

Förskolan Athena

Handlingsplan